Διαδικασια

1. Ραντεβού

Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης πλαστικής χειρουργικής (μη επεμβατική θεραπεία ή χειρουργική) είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια συμβουλευτική επίσκεψη στο ιατρείο με το Δρ. Πάτση. Κατά τη διάρκεια αυτής, θα σας εξετάσει και αφού καθοριστεί η κλινική σας εικόνα, θα σας συστήσει τις ενδεδειγμένες θεραπείες (αισθητικής ή επανορθωτικής πλαστικής), εξατομικευμένες για τη δική σας περίπτωση. Μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας καλώντας στο 2421-404084 ή μέσω της πλατφόρμας του site μας. Επίσης διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected]  ή στη σελίδα του ιατρείου στο Facebook.

about-section5-image1b
drpatsis

2. Προγραμματισμός

Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής επίσκεψης σας στο ιατρείο με το Δρ. Πάτση, μπορείτε να προγραμματίσετε την ημερομηνία που επιθυμείτε να προβείτε στην επιλεγμένη θεραπεία, (μη επεμβατική ή χειρουργική) . Αν πρόκειται για ενέσιμες θεραπείες υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της θεραπείας (στο ραντεβού της αρχικής επίσκεψης). Στην περίπτωση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων τοπικής αναισθησίας ( πχ. κύστεις ή «ελιές») ή Laser εφαρμογών ο προγραμματισμός γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα του χειρουργείου στο ιατρείο ή στην κλινική (εφόσον επιλεχθεί να πραγματοποιηθεί η μικροεπέμβαση σε κλινική). Για τις χειρουργικές επεμβάσεις με μέθη ή γενική αναισθησίας , η ημερομηνία χειρουργείου καθορίζεται έπειτα από την ολοκλήρωση της προεγχειρητικής προετοιμασίας.

3. Προετοιμασία

Η προετοιμασία για χειρουργείο γενικής αναισθησίας ή ενσυνείδητης καταστολής (μέθη), περιλαμβάνει τη διενέργεια ενός πλήρους προεγχειρητικού κλινικού , αιμοτολογικού και απεικονιστικού ελέγχου , από συνεργάτες ειδικούς ιατρούς στις εγκαταστάσεις της κλινικής που θα φιλοξενήσει το χειρουργείο σας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη λήψη των αποτελεσμάτων, ακολουθεί επίσκεψη στο ιατρείο στη διάρκεια της οποίας ο Δρ. Πάτσης σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα και προχωρά στον προεγχειρητικό σχεδιασμό της επέμβασης στο σώμα ή το πρόσωπο σας. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν ιατρικά υλικά (πχ. ενθέματα σιλικόνης) πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μετρήσεις και εν συνεχεία η παραγγελία των υλικών. Με το πέρας των διαδικασιών αυτών, καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία του χειρουργείου.

proetoimasia
therapeia

4. Θεραπεία / Επέμβαση

  • Μη επεμβατικές θεραπείες : Πρό της θεραπείας, εφαρμόζεται κρέμα τοπικής αναισθησίας στις περιοχές για περίπου 20 λεπτά. Ακολουθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός της θεραπείας, και η εφαρμογή αυτής στο ιατρείο. Μετά το πέρας της μη επεμβατικής θεραπείας, ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητες του.
  • Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις : Ο ασθενής οδηγείται στο χώρο μικροεπεμβάσεων του ιατρείου ή της επιλεγμένης κλινικής, και προετοιμάζεται αναλόγως. Χορηγείται τοπική αναισθησία, και μετά το πέρας της μικροεπέμβασης αποχωρεί επιστρέφοντας άμεσα στις δραστηριότητες του ακολουθώντας τις οδηγίες του Δρ. Πάτση.
  • Χειρουργικές επεμβάσεις: Ο ασθενής προσέρχεται στην προκαθορισμένη ημέρα & ώρα στην επιλεγμένη κλινική, και αφού προετοιμασθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής οδηγείται στο χειρουργείο. Με το πέρας της χειρουργικής επέμβασης, ακολουθεί εξατομικευμένη νοσηλεία , παραμονή για παρακολούθηση και εξιτήριο συνοδευόμενο από γραπτές μετεγχειρητικές οδηγίες του Δρ. Πάτση.

5. Παρακολούθηση

Για κάθε θεραπεία (μη επεμβατική ή χειρουργική) που πραγματοποιεί ο Δρ. Πάτσης, ακολουθεί εξατομικευμένο πλάνο μετεπεμβατικής παρακολούθησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες επανελέγχου.

parakolouthisi

 

logo_gallery

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER