Χειρουργικές επεμβάσεις | Στήθος

Αυξητική & ανόρθωση στήθους με αυτόλογο λίπος

Μια πολύ ασφαλής και αποτελεσματική πρόταση για τη διόρθωση της πτώσης των μαστών, είναι η αυξητική μαστοπηξία με λιπομεταμόσχευση. Η συγκεκριμένη επέμβαση, περιλαμβάνει ουσιαστικά τρείς διαφορετικές χειρουργικές διαδικασίες. Αρχικά προηγείται όλων η λιποαναρρόφηση για τη συλλογή του λιπώδους ιστού που απαιτείται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 - 5 ώρες

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική Αναισθησία

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

1 ημέρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόνιμα

Οι περιοχές συλλογής λίπους είναι συνήθως η κοιλιά, το εσωτερικό των μηρών, τα ψωμάκια (γοφοί) , τα love handles και άλλες. Το αναρροφημένο λίπος, συλλέγεται σε ειδικά κάνιστρα, υφίσταται επεξεργασία και διαχωρισμό των φάσεων και είναι πλέον κατάλληλο πρός έγχυση.

Στον ίδιο χρόνο, διαμέσου των τομών που έχει καθοριστεί και σχεδιασθεί προεγχειρητικά πραγματοποιείται η ανόρθωση του στήθους (μαστοπηξία) και μετά την ολοκλήρωση της ακολουθεί η διήθηση / έγχυση του βιώσιμου πλέον και βιολογικά ενεργού λίπους στο στήθος.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της επέμβασης αυτής, είναι η ταυτόχρονη α)λιποαναρρόφηση περιοχών του σώματος (που από μόνη της εξαλείφει το πρόβλημα του τοπικά εντοπισμένου πάχους), β)ανόρθωση του στήθους με φυσικό τρόπο και ασφαλές βιολογικό υλικό και γ) η αύξηση του μεγεθους του. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά τόσο στο στήθος όσο και στις λιποαναρροφημένες περιοχές.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER