Χειρουργικές επεμβάσεις | Στήθος

Αυξητική & ανόρθωση στήθους με αυτόλογο λίπος

Μια πολύ ασφαλής και αποτελεσματική πρόταση για τη διόρθωση της πτώσης των μαστών, είναι η αυξητική μαστοπηξία με λιπομεταμόσχευση. Η συγκεκριμένη επέμβαση, περιλαμβάνει ουσιαστικά τρείς διαφορετικές χειρουργικές διαδικασίες. Αρχικά προηγείται όλων η λιποαναρρόφηση για τη συλλογή του λιπώδους ιστού που απαιτείται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 - 5 ώρες

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική Αναισθησία

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

1 ημέρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόνιμα

Οι περιοχές συλλογής λίπους είναι συνήθως η κοιλιά, το εσωτερικό των μηρών, τα ψωμάκια (γοφοί) , τα love handles και άλλες. Το αναρροφημένο λίπος, συλλέγεται σε ειδικά κάνιστρα, υφίσταται επεξεργασία και διαχωρισμό των φάσεων και είναι πλέον κατάλληλο πρός έγχυση.

Before - ImageAfter - Image

Στον ίδιο χρόνο, διαμέσου των τομών που έχει καθοριστεί και σχεδιασθεί προεγχειρητικά πραγματοποιείται η ανόρθωση του στήθους (μαστοπηξία) και μετά την ολοκλήρωση της ακολουθεί η διήθηση / έγχυση του βιώσιμου πλέον και βιολογικά ενεργού λίπους στο στήθος.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της επέμβασης αυτής, είναι η ταυτόχρονη α)λιποαναρρόφηση περιοχών του σώματος (που από μόνη της εξαλείφει το πρόβλημα του τοπικά εντοπισμένου πάχους), β)ανόρθωση του στήθους με φυσικό τρόπο και ασφαλές βιολογικό υλικό και γ) η αύξηση του μεγεθους του. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά τόσο στο στήθος όσο και στις λιποαναρροφημένες περιοχές.

 

logo_gallery

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER