Χειρουργικές επεμβάσεις | Στήθος

Σμικρυνση θηλών

Η σμίκρυνση των θηλών σε ύψος είναι μια χειρουργική επέμβαση που απευθύνεται τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Το αυξημένο ύψος των θηλών ενίοτε δημιουργεί προβλήματα και δεν είναι επιθυμητό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 - 1.30 ώρες

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Τοπική αναισθησία

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

Δεν απαιτείται

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόνιμα

Η λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι χειρουργική. Εξειδικευμένη τεχνική εξασφαλίζει και το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και τη διατήρηση της λειτουργικότητας στο ακέραιο. Η μείωση δεν πραγματοποιείται με βάση προσωπικά αισθητικά κριτήρια, αλλά σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένη βιβλιογραφία περί των ιδανικών διαστάσεων των θηλών. Τα αποτελέσματα είναι ορατά εμφανώς, και η ανάρρωση δεν απαιτεί την παραμικρή παραχώρηση από την πλευρά του ασθενούς.

Before - ImageAfter - Image
Before - ImageAfter - Image

 

logo_gallery

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER