Χειρουργικές επεμβάσεις | Πρόσωπο

Λιπομεταφορά/ λιποέγχυση προσώπου

Η αληθινά καινοτόμα χειρουργική τεχνική της πλαστικής χειρουργικής είναι η λιπομεταφορά και λιπομεταμόσχευση (Lipo transfer, LipoGrafting) για την αναπλήρωση του χαμένου όγκου από το πρόσωπο (και άλλες περιοχές του σώματος).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2 - 5 ώρες

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Τοπική αναισθησία/ Μέθη

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

Δεν απαιτείται

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόνιμα

Η διαδικασία μιας περιορισμένης έκτασης λιποαναρρόφησης είναι απαραίτητο να προηγηθεί για τη συλλογή του λιπώδους ιστού, και ακολουθεί η ταυτόχρονη επεξεργασία του λίπους και ο διαχωρισμός των φάσεων του. Στη συνέχεια, και με βάση τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, πραγματοποιούνται οι εγχύσεις στα προκαθορισμένα ανατομικά σημεία και επίπεδα , σύμφωνα με τις οδηγίες της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Ο Δρ. Πάτσης διαθέτει τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για τη λήψη του λίπους ,  την επεξεργασία και την μεταμόσχευση του ενώ ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα λιπομεταφοράς για τη μέγιστη βιωσιμότητα του λίπους.

Επιγραμματικά ο εξοπλισμός είναι :

  1. PROMELTER HD – Διεγχειρητικές κάνουλες λιποαναρρόφησης με ενσωματωμένους υπερήχους.
  2. Σύστημα φυγοκέντρησης του ληφθέντος δείγματος
  3. Κλειστό κύκλωμα λιποανακύκλωσης ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα λίπους
  4. Ειδικές μικροκάνουλες  λιπομεταφοράς για το  πρόσωπο.
Before - ImageAfter - Image
Before - ImageAfter - Image
Before - ImageAfter - Image
Before - ImageAfter - Image

Ο Δρ. Πάτσης, εκπαιδευμένος κατάλληλα, χρησιμοποιεί ειδικές κάνουλες λιποαναρρόφησης που εξασφαλίζουν τη μέγιστη προστασία των λιποκυττάρων κατά τη συλλογή και ανάλογες κάνουλες έγχυσης για τη διασφάλιση της μέγιστης βιωσιμότητας των μεταμοσχευθέντων λιποκυττάρων. Τα αποτελέσματα είναι ορατά αμέσως και φυσικά εντυπωσιακά. Η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι ανώδυνη και σύντομη και η επιστροφή στις δραστηριότητες άμεση.

 

logo_gallery

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER