Χειρουργικές επεμβάσεις | Στήθος

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης

Η αυξητική στήθους είναι η Νο1 χειρουργική θεραπεία παγκοσμίως. Αποδεδειγμένα πλέον αξιόπιστη και ασφαλής χειρουργική επέμβαση, η αυξητική στήθους απευθύνεται στις γυναίκες με υποπλαστικό (μικρό) ή απλαστικό (ανύπαρκτο) στήθος , ή σε αυτές που επιθυμούν απλά να αυξήσουν το μέγεθος του ήδη υπάρχοντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.30 - 2.30 ώρες

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Γενική αναισθησία

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

1 ημέρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μόνιμα

Ο Δρ. Πάτσης εφαρμόζει τις αξιόπιστες τεχνικές αυξητικής στήθους, με τομή είτε περιθηλαία (γύρω απο τη θηλή) είτε στην υπομάστιο και με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ενθεμάτων σιλικόνης που φέρουν την έγκριση FDA. Τα συγκεκριμένα ενθέματα έχουν εγγύση εφ’όρου ζωής και συνοδεύονται από διεθνή βιβλιογραφία δεκαετιών.

Before - ImageAfter - Image
Before - ImageAfter - Image

Τα συγκεκριμένα ενθέματα έχουν εγγύση εφ’όρου ζωής και συνοδεύονται από διεθνή βιβλιογραφία δεκαετιών. Η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται είτε πλήρως υπομυικά (submuscular) , είτε μερικώς υπομυικά (Dual Plane) είτε υποπεριτονιακά (subfascial) σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα ενώ σπανιότερα τα ενθέματα τοποθετούνται υποαδενικά στο υποδόριο (SubGlandular).Σε κάθε περίπτωση το χειρουργικό πλάνο είναι εξατομικευμένο. Χρησιμοποιείται ειδικός χειρουργικός εξοπλισμός αλλά και προσομοιωτές μεγέθους (sizers) διεγχειρητικά για την επιβεβαίωση της τελικής εικόνας.

Τα αποτελέσματα που ο Δρ. Πάτσης επιδιώκει είναι φυσικά και σε απόλυτη αρμονία με το σωματότυπο της υποψήφιας. Αναλόγως κλινικής αρχικής εικόνας, με την αυξητική μαστων δύναται να διορθωθεί και μια μικρού βαθμού πτώση. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης είναι σύντομη και η επιστροφή στην εργασία και τις δραστηριότητες λαμβάνει χώρα μεσα στην 1η εβδομάδα, χάρη στην πιστή τήρηση των νεότερων πρωτοκόλλων και μεθοδολογιών για την αυξητική μαστού.

 

logo_gallery

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΛΕΞΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER